Overheidscommunicatie over criminaliteit & afkomst
Overheidscommunicatie over criminaliteit & afkomst

Ondersteunende informatie over het thema 'overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomstland/geboorteland'. Al jarenlang bestaan er zorgen over de effecten van de keuzes die overheidsorganisaties maken bij deze communicatie. Onder andere hebben het College voor de Rechten van de Mens en de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) hun zorgen geuit over uitsplitsing van criminaliteitscijfers naar 'afkomst'. In 2019 riepen Ocan, IOT en SMN (organisaties uit het voormalig 'Landelijk Overleg Minderheden') ministers op om deze overheidscommunicatie te heroverwegen en aan te passen. Eén van die ministeries heeft aangekondigd met een reactie te komen, die vooralsnog begin 2021 wordt verwacht. Wat is er allemaal relevant bij de beoordeling van dit soort overheidscommunicatie? Enkele voorbeelden: effecten op vooroordelen, effecten op wij/zij-taal in de samenleving, keuzes m.b.t. opsporing en politie-aandacht, etnisch profileren, historische motivaties achter de overheidscommunicatie, recht op eerbiediging van privé leven, uitingsvrijheid. Enkele relevante zoekwoorden/tags: etnische registratie, dataregistratie, verdachten, misdrijven, criminaliteit, criminaliteitscijfers, misdaadregistraties, herkomst, afkomst, familieherkomst, geboorteland, cultuur, culturele, eerste tweede derde generatie, ouder, grootouder, categorisering, classificaties, herkomstclassificaties, Surinaamse, Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse, stigmatisering, negatieve beeldvorming, uitingsvrijheid, schending, waardigheid, sociale identiteit, EVRM, statistiek, (logistische) regressieanalyse, multipele regressie, multivariate analyse, propensity matching, parametrisch survivalmodel, evenredigheidsanalyse, decompositieanalyse, achtergrondkenmerken, criminologie, netwerktheorie, gebiedsgerichte aanpak, migratieachtergrond, oververtegenwoordiging, evenredigheid, zelfgerapporteerde delicten, statistische discriminatie, risicovermijdende discriminatie, Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), Herkenningsdienstsysteem (HKS), Basis Voorziening Handhaving (BVH), Sociaal Statistisch Bestand (SSB), Basisregistratie Personen (BRP), Geïntegreerde Interactieve Databank voor Strategische bedrijfsinformatie (GIDS), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Korps landelijke politiediensten (KLPD), politie, Criminaliteitsanticipatiesysteem (CAS), Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD), Justitieel Documentatie Systeem (JDS), samenwerkingsverband ‘Aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren’, Monitor Veelplegers, criminaliteitskaart, integratiekaart, eenzijdig overheidshandelen, gelijkebehandelingswetgeving, afwegingskader. Citaten en teksten op afkomstdata.medium.com zijn samengesteld door Tom van Messel.

Connect with Overheidscommunicatie over criminaliteit & afkomst
Overheidscommunicatie over criminaliteit & afkomst

Overheidscommunicatie over criminaliteit & afkomst

Ondersteunende informatie over het thema 'overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomstland/geboorteland', in Nederland.