‘Etnische achtergrond’ en ‘statistische oververtegenwoordiging’ als criterium voor politiecontroles

In een kleinschalige survey onder “geuniformeerde politiemensen op straat” antwoordde 79% van de 308 respondenten dat ze het terecht vonden om burgers staande te houden “op basis van hun etnische achtergrond als die etniciteit is oververtegenwoordigd in de statistieken die worden bijgehouden over plegers van criminaliteit”.

Lamers, M., ‘Ethnic Profiling, Nationale Politie Eenheid Oost Brabant’, 1 juli 2015.

--

--

Overheidscommunicatie over criminaliteit & afkomst
0 Followers

Ondersteunende informatie over het thema 'overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomstland/geboorteland', in Nederland.