Overzicht brieven, overleggen, artikelen

2017
23 maart: Brief SMN, Ocan e.a. aan CBS, Tjark Tjin-A-Tsoi
22 mei: Antwoord brief van CBS, Tjark Tjin-A-Tsoi
8 juni: Vervolgvragen van SMN, Ocan e.a. aan CBS, Tjark Tjin-A-Tsoi
18 september: gesprek SMN en Ocan met CBS delegatie
10 oktober: email aan SCP, Kim Putters
15 november: antwoordmail van SCP, Rob Bijl
18 december: Brief SMN, Ocan e.a. aan WODC, Frans Leeuw
2018
23 januari: gesprek met Rob Bijl (SCP)
8 februari: gesprek met WODC delegatie waaronder Frans Leeuw
2019
12 maart: interview/citaten in ‘Ook juristen zetten nu vraagtekens bij beleid voor ‘kansloze Antillianen’ in Leeuwarden’, van Natasja Gibbs voor NTR
8 april: Brieven SMN, Ocan en IOT aan ministers van BZK, SZW en JenV
2020
15 mei: Brieven SMN, Ocan en IOT aan SCP en CBS n.a.v. NRC artikel
11 juni: Antwoord brief van CBS n.a.v. NRC artikel
25 juni: Artikel Jan-Peter Loof ‘Toekomstige uitdagingen voor het gelijkebehandelingsrecht’
26 juni: Antwoord brief van SCP n.a.v. NRC artikel
26 juni: Artikel SMN, Ocan en IOT ‘Overheid, kom met een nieuw verhaal over integratie’
27 november: Inbreng College voor de Rechten van de Mens voor Rondetafelgesprek Tweede Kamer
2021
19 februari: Artikel SMN, Ocan en IOT ‘Communiceren over ‘herkomstland’ verdachten versterkt groepsdenken en vijandbeelden’
19 april: Gesprek met SZW delegatie waaronder minister Wouter Koolmees
28 april: Antwoordbrief van ministers van BZK, SZW en JenV
25 mei: Reactie SMN, Ocan en IOT op antwoordbrief van ministers
9 juni: Brief SMN, Ocan en IOT aan CBS n.a.v. brief van ministers
14 juni: Brief SMN, Ocan en IOT aan Tweede Kamerfracties n.a.v. brief van ministers
9 juli: Email SMN, Ocan en IOT aan SZW verzoek juridische toetsing
28 juli: Antwoordbrief CBS n.a.v. brief van ministers
19 augustus: Antwoordmail SZW n.a.v. verzoek juridische toetsing
5 oktober: Inbreng SMN, Ocan en IOT aan CBS over classificatie westers/ niet-westers
27 oktober: Gesprek met CBS delegatie over ‘classificatie van migratieachtergrond’
24 november: Het College voor de Rechten van de Mens herhaalt zijn oproep tot heroverweging nog eens.
8 december: Het College voor de Rechten van de Mens herhaalt zijn oproep tot heroverweging nog eens.
2022
22 februari: Gesprek met SZW delegatie
27 mei: Brieven SMN, Ocan en IOT aan ministers van BZK, SZW en JenV (nieuw kabinet)
23 augustus: Antwoordbrief van ministers van SZW en JenV

--

--

Overheidscommunicatie over criminaliteit & afkomst
0 Followers

Ondersteunende informatie over het thema 'overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomstland/geboorteland', in Nederland.